PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Een groene taalgrens
Subtitle: Het geval Opbrakel versus Flobecq/Vloesberg
Author(s): VAN DURME, L.
Journal: Naamkunde
Volume: 30    Issue: 3-4   Date: 1998   
Pages: 197-242
DOI: 10.2143/NK.30.3.2003232

Abstract :
Toen M. Hoebeke in Jaargang 4 (1972) van dit tijdschrift zijn artikel 'Een toponymisch uitstapje naar Flobecq' inleidde, stelde hij duidelijk waar het hem om te doen was: niet 'een toponymie van Flobecq te schrijven', maar 'na te gaan welke namen Germaans van oorsprong zijn, wat 'Diets' gebleven is of 'verdietst' werd en vooral waar vroeger - laten we zeggen in de middeleeuwen - de taalgrens precies lag'. Deze doelstellingen kunnen hier woordelijk herhaald worden.
A Green Linguistic Frontier. The Case of 'Opbrakel' versus 'Flobecq/Vloesberg'
When M. Hoebeke wrote his article 'A Toponymical Trip to Flobecq' in volume 4 (1972) of this journal, he clearly defined his aim: not 'to write a toponymical research on Flobecq', but 'to verify which names have a germanic origin, what remains Dutch or what has been translated into Dutch, and especially where formerly -meaning, in the Middle Ages- the linguistic frontier exactly was drawn'. These aims can be repeated here in the same manner.

download article
3.235.75.174.