ISSN : 1370-575X
E-ISSN : 2031-8952
CATEGORIES : Philosophy

Tijdschrift voor Filosofie
Louvain Journal of Philosophy

Het Tijdschrift voor Filosofie: Louvain Journal of Philosophy is een internationaal tijdschrift voor continentale wijsbegeerte en geschiedenis van de wijsbegeerte. Het publiceert thematische, historische en kritische studies in het Nederlands, Frans, Engels, Duits en Afrikaans, met een samenvatting in het Engels. Elke bijdrage wordt dubbelblind beoordeeld door ten minste twee deskundigen, afkomstig van verschillende universiteiten.
Het Tijdschrift voor Filosofie, gesticht in 1939, verschijnt viermaal per jaar met een omvang van ca. 800 bladzijden per jaargang en is ook online beschikbaar. Het wordt geleid door een onafhankelijke redactie, die gevestigd is in het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte (KU Leuven) en bijgestaan wordt door een internationale redactieraad.

The Tijdschrift voor Filosofie: Louvain Journal of Philosophy is an international journal for continental philosophy and history of philosophy. It publishes thematic, historical, and critical studies in Dutch, French, English, German, and South African Dutch, all with an English abstract. Each contribution is double-blind peer-reviewed by at least two experts, from different universities.
The Tijdschrift voor Filosofie, founded in 1939, is published four times a year. Each volume totals about 800 pages and is also available online. The journal is led by an independent editorial board, which has its seat at the Institute of Philosophy of the KU Leuven and is assisted by an international editorial board.

Het Tijdschrift voor Filosofie wordt samengevat en geïndexeerd in:
The Tijdschrift voor Filosofie is abstracted and indexed in:
The Philosopher’s Index; International Philosophical Bibliography (Répertoire bibliographique de la philosophie); Dietrich's Index Philosophicus; Thomson Reuters Web of Knowledge - Web of Science - Arts & Humanities Citation Index; Sociological Abstracts; JSTOR; ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences); International Bibliography of Periodical Literature on the Humanities and Social Sciences / IBZ online: International Bibliography of Periodical Literature in the Humanities and Social Sciences; IBR Online: International Bibliography of Book Reviews of Scholarly Literature in the Humanities and Social Sciences; Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand voor Sociale en Humane Wetenschappen; L'Année Philologique; Bibliographie linguistique / Linguistic Bibliography; Scopus; CrossRef.

Tijdschrift voor Filosofie is a peer-reviewed journal.Editorial Board     -     Information for Authors     -     Order a paper back-issue     -     Subscription rate


Full text and abstracts
2020 2021 2022 2023 2024          
82(1)
82(2)
82(3)
82(4)
83(1)
83(2)
83(3)
83(4)
84(1)
84(2)
84(3)
84(4)
84(emeritaatsnummer)
85(1)
85(2)
           
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
72(1)
72(2)
72(3)
72(4)
73(1)
73(2)
73(3)
73(4)
74(1)
74(2)
74(3)
74(4)
75(1)
75(2)
75(3)
75(4)
75(jubileumnummer)
76(1)
76(2)
76(3)
76(4)
77(1)
77(2)
77(3)
77(4)
78(1)
78(2)
78(3)
78(4)
79(1)
79(2)
79(3)
79(4)
80(1)
80(2)
80(3)
80(4)
81(1)
81(2)
81(3)
81(4)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
                  71(1)
71(2)
71(3)
71(4)


Table of contents only
2020 2021 2022 2023 2024          
      85(3)
85(4)