PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
Tijdschrift voor Filosofie

Het Tijdschrift voor Filosofie werd in 1939 gesticht en wordt geleid door een onafhankelijke internationale redactie, die wordt bijgestaan door een redactieraad waarin alle Nederlandse en Vlaamse en enkele Zuid-Afrikaanse universiteiten vertegenwoordigd zijn. De redactie zetelt aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte (HIW) en bestaat statutair voor één derde uit hoogleraren van het HIW. Het Tijdschrift voor Filosofie verschijnt viermaal per jaar met een omvang van ongeveer 840 bladzijden per jaargang.
In het Tijdschrift voor Filosofie verschijnen thematische bijdragen, historische en kritische studies, literatuuroverzichten, boekbesprekingen en kronieken. Het staat open voor alle actuele stromingen in en voor discussies op de verscheidene domeinen van de filosofie. Het Tijdschrift voor Filosofie bevat bijdragen van filosofen uit verschillende landen. Het besteedt in het bijzonder aandacht aan het wijsgerige leven in Nederland en Vlaanderen en wil op wetenschappelijk niveau het wijsgerig gesprek in het Nederlands bevorderen. Elke bijdrage wordt dubbelblind beoordeeld door tenminste twee deskundigen, afkomstig van verschillende universiteiten. Er worden artikelen in het Nederlands, Frans, Engels, Duits en Afrikaans opgenomen, met een samenvatting in het Engels.

The Tijdschrift voor Filosofie was founded in 1939 and is currently led by an independent international editorial board, which is assisted by an advisory board in which all Dutch and Flemish and some South African universities are represented. The editorial board has its seat at the Institute of Philosophy of the K.U.Leuven and one third of its members are professors at the Institute. The Tijdschrift voor Filosofie is published four times a year for a total of ca. 840 pages.
The Tijdschrift voor Filosofie publishes thematic contributions in all areas of philosophy, articles on the history of philosophy, critical studies, descriptive bibliographies, reviews and chronicles. It is open to all contemporary trends of thinking and current debates in various fields of philosophy. The Tijdschrift voor Filosofie contains contributions written by philosophers from different countries and devotes special attention to the philosophical life in the Netherlands and Flanders. Each contribution is double-blind peer reviewed by at least two experts from different universities. The Tijdschrift voor Filosofie publishes contributions in Dutch, English, French, German and South African Dutch, all with an English abstract.

Het Tijdschrift voor Filosofie wordt samengevat en geïndexeerd in:
The Tijdschrift voor Filosofie is abstracted and indexed in:
The Philosopher’s Index; International Philosophical Bibliography (Répertoire bibliographique de la philosophie); Dietrich's Index Philosophicus; Thomson Reuters Web of Knowledge - Web of Science - Arts & Humanities Citation Index; Sociological Abstracts; JSTOR; ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences); International Bibliography of Periodical Literature on the Humanities and Social Sciences / IBZ online: International Bibliography of Periodical Literature in the Humanities and Social Sciences; IBR Online: International Bibliography of Book Reviews of Scholarly Literature in the Humanities and Social Sciences; Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand voor Sociale en Humane Wetenschappen; L'Année Philologique; Bibliographie linguistique / Linguistic Bibliography; Scopus; CrossRef.

Tijdschrift voor Filosofie is a peer-reviewed journal.Editorial Board     -     Information for Authors     -     Order a paper back-issue     -     Subscription rate


Full text and abstracts
2020 2021                
82(1)
82(2)
82(3)
82(4)
                 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
72(1)
72(2)
72(3)
72(4)
73(1)
73(2)
73(3)
73(4)
74(1)
74(2)
74(3)
74(4)
75(1)
75(2)
75(3)
75(4)
75(jubileumnummer)
76(1)
76(2)
76(3)
76(4)
77(1)
77(2)
77(3)
77(4)
78(1)
78(2)
78(3)
78(4)
79(1)
79(2)
79(3)
79(4)
80(1)
80(2)
80(3)
80(4)
81(1)
81(2)
81(3)
81(4)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
                  71(1)
71(2)
71(3)
71(4)


Table of contents only
2020 2021                
  83(1)
               

ISSN : 1370-575X
E-ISSN : 2031-8952
categories : Philosophy