ISSN : 0778-6069
E-ISSN : 1783-144X
CATEGORIES : Ethics, Philosophy

Ethische Perspectieven

Ethische Perspectieven biedt toegankelijke bijdragen over maatschappelijk relevante, ethische thema's. Opgericht als nieuwsbrief voor de verschillende centra voor ethiek aan de KU Leuven, is het tijdschrift al geruime tijd breder georiënteerd. De redactie werkt vanuit de overtuiging dat ethiek geen domein specifieke discipline is, maar dat de ethische reflectie het best geïnformeerd wordt door een grondige vertrouwdheid met de praktijken waarop die reflectie betrekking heeft. Ethische Perspectieven biedt daarom niet louter een forum aan beroepsethici, maar aan een keur van academici, opiniemakers en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld die nadenken over de morele aspecten van de maatschappelijke fenomenen en praktijken waarop ze betrokken zijn.


Ethische Perspectieven wordt samengevat en geïndexeerd in Elenchus Bibliographicus (Ephemerides Theologicae Lovanienses); Scopus; CrossRef.

Ethische Perspectieven is a peer-reviewed journal.Editorial Board     -     Information for Authors     -     Order a paper back-issue


Full text and abstracts
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
20(1)
20(2)
20(3)
20(4)
21(1)
21(2)
21(3)
21(4)
22(1)
22(2)
22(3)
22(4)
23(1)
23(2)
23(3)
23(4)
24(1)
24(2)
24(3)
24(4)
25(1)
25(2)
25(3)
25(4)
26(1)
26(2)
26(3)
26(4)
27(1)
27(2)
27(3)
27(4)
28(1)
28(2-3)
28(4)
29(1)
29(2-3)
29(4)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
10(1)
10(2)
10(3)
10(4)
11(1-2)
11(3)
11(4)
12(1)
12(2)
12(3-4)
13(1-2)
13(3)
13(4)
14(1)
14(2)
14(3)
14(4)
15(1)
15(2)
15(3)
15(4)
16(1)
16(2)
16(3)
16(4)
17(1)
17(2)
17(3)
17(4)
18(1)
18(2)
18(3)
18(4)
19(1)
19(2)
19(3)
19(4)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
      3(1)
4(1)
4(2)
4(3)
4(4)
5(1)
5(2)
5(3)
5(4)
6(1)
6(2)
6(3)
6(4)
7(1)
7(2)
7(3-4)
8(1)
8(2)
8(3)
8(4)
9(1)
9(2)
9(3-4)


Table of contents only
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
      3(2)
3(3)
3(4)