Ethische Perspectieven
Volume 13, issue 3
september 20031
119 - 120 - 
Woord vooraf
onderwijs en waardevorming
PATTYN, Bart

abstract details download pdf

121 - 131 - 
Katholiek onderwijs, vrijwilligerswerk en burgerzin
YOUNISS, James

abstract details download pdf

132 - 137 - 
De koppeling van levensbeschouwing aan onderwijs
PATTYN, Bart

abstract details download pdf

138 - 150 - 
Scholen als levensbeschouwelijke gemeenschappen
HAERS, Jacques

abstract details download pdf

151 - 165 - 
Europa, ontwaak!
Over de noodzaak van spirituele vernieuwing
KORTHALS ALTES, Edy

abstract details download pdf


SPES
166 - 170 - 
SPES: Een spiritueel en maatschappelijk project
BOUCKAERT, Luk

abstract details download pdf

171 - 171 - 
Mystiek en verzet: het testament van Dorothée Sölle
SPES-colloquium, 12 december 2003

abstract details download pdf


172 - 187 - 
Boekbesprekingen

abstract details download pdf