9 - 10 - 
Préface
CAJOT, José

abstract details download pdf

11 - 12 - 
Voorwoord
CAJOT, José

abstract details download pdf

13 - 26 - 
Rapport annuel 2018
CAJOT, José, ROOBAERT, Bernard

abstract details download pdf

27 - 48 - 
Jaarverslag 2018
CAJOT, José, ROOBAERT, Bernard

abstract details download pdf

49 - 53 - 
Annual Report 2018

abstract details download pdf

55 - 58 - 
Ledenlijst - Liste des membres

abstract details download pdf

59 - 82 - 
Toponymie en urbanisatie in de middeleeuwse Vlaamse textielsteden (ca. 1150-1300)
BERVOETS, Leen, DUMOLYN, Jan, SPEECKE, Mathijs

abstract details download pdf

83 - 100 - 
Vierweegscheede
Een prestedelijk toponiem in het centrum van Gent?
DECLERCQ, Georges

abstract details download pdf

101 - 118 - 
'Lammins Vliet que on appelle Lescluze'
De toponymie van een gestichte stad
LELOUP, Ward

abstract details download pdf

119 - 132 - 
Verdwenen en Verzwonden
Havengerelateerde toponiemen langs het middeleeuwse Zwin
TRACHET, Jan

abstract details download pdf

133 - 151 - 
Stadstoponymie en stadsgeschiedenis
De kloof en de bruggen
VANNIEUWENHUYZE, Bram

abstract details download pdf

153 - 160 - 
Hoe Waals is de Waalse Krook?
DE GRAUWE, Luc

abstract details download pdf

161 - 164 - 
Draagt West-Vlaanderen water naar de zee?
DEBRABANDERE, Frans

abstract details download pdf

165 - 169 - 
Waarom is de Grote Geule zo smal?
LEENDERS, Karel

abstract details download pdf

171 - 190 - 
Het abdijbezit in het graafschap Vlaanderen onder de loep van de waternamen
MENNEN, Victor

abstract details download pdf

191 - 195 - 
Het Woordenboek van de Familienamen in België en Noord-Frabkrijk
Nog Corrigenda en Addenda
DEBRABANDERE, Frans

abstract details download pdf

197 - 246 - 
De riviernaam Rupel en het toponiem Rupelmonde
VAN LOON, Jozef

abstract details download pdf

247 - 341 - 
Les études anthroponymiques en Wallonie
Bibliographie rétrospective
GERMAIN, Jean

abstract details download pdf