Spiegel der Letteren

Nieuwe perspectieven op het Nederlandstalige epos

Volume 60, issue 1-2
20183 - 10 - 
Inleiding
Nieuwe perspectiven op het Nederlandstalige epos
JENSEN, Lotte, VAN DER HAVEN, Kornee, MADELEIN, Christophe

abstract details download pdf

11 - 33 - 
De Bijbel voor gelovigen
Het Bijbels epos in de achttiende eeuw
VAN STRIEN, Ton

abstract details download pdf

35 - 58 - 
Held en gevoelsgemeenschap in Lucretia van Merkens Bijbelse epos David (1767)
VAN DER HAVEN, Kornee

abstract details download pdf

59 - 80 - 
Twee maal springtij
Het Nederlandse epos tussen 1780 en 1850
JENSEN, Lotte

abstract details download pdf

81 - 106 - 
Dromen van een toekomstige geschiedenis
Representatie van het verleden in Maurits van Nassau van Johannes Nomsz (1789)
MADELEIN, Christophe

abstract details download pdf

107 - 135 - 
Liberale en katholieke toe-eigening van een Middeleeuws epos
Dantes Divinia Commedia in het negentiende-eeuwse Nederland
OOSTERHOLT, Jan

abstract details download pdf


In margine
137 - 143 - 
Het Latijnse grafschrift van Uilenspiegel
CLAES, Paul

abstract details download pdf


Boekbeoordelingen
145 - 156 - 
Boekbeoordelingen

abstract details download pdf