Spiegel der Letteren
Volume 39, issue 1
19971 - 12 - 
'Van minnen' (Hs. - Van Hulthem f. 231r°-v°)
Lantseloets verdriet?
REYNAERT, J.

abstract details download pdf

13 - 35 - 
' 'k Ben mensch, 'k wil oock de reden vieren '
Gedichten van en over vrouwen in het Doodschuldenboek (1698-1790) van de rederijkerskamer van de H. Geest te Brugge
VAN VAECK, M.

abstract details download pdf

37 - 51 - 
Hoe goed kende Simon Vestdijk zijn Hartmann von Aue?
'De Arme Heinrich' intertekstueel gelezen
DAUVEN-VAN KNIPPENBERG, C.

abstract details download pdf


In margine:
53 - 63 - 
Het belang van het katern in een codex-reconstructie
Het geval van Esopet
KLEIN, J.W.

abstract details download pdf

64 - 67 - 
Nieuw licht op het Wilhelmus?
DER BESTEN, A.

abstract details download pdf

68 - 69 - 
Een gebroken Huygens
ZIELEMAN, G.C.

abstract details download pdf


Boekbesprekingen:
71 - 92 - 
Boekbesprekingen

abstract details download pdf


93 - 96 - 
Verder ontvingen wij...

abstract details download pdf

97 - 105 - 
Lijst van de aan de Belgische universiteiten voorgelegde licentiaatsverhandelingen op het gebied van de Nederlandse literatuurgeschiedenis en de algemene literatuurwetenschap
Academiejaar 1994-1995