Leuvense Bijdragen - Leuven Contributions in Linguistics and Philology

Feestbundel W. Van Langendonck

Volume 92, issue 3-4
2003


i - iv - 
Vooraf - Over Willy Van Langendonck
DRAYE, Luk, VAN BELLE, William

abstract details download pdf

1 - 12 - 
Trajectieve structuren van het type de trap op, de klok rond
LEYS, Odo

abstract details download pdf

13 - 22 - 
'Distancing' vs 'Backshifting'
Modal Indicative Forms in English
DECLERCK, Renaat

abstract details download pdf

23 - 29 - 
Vanwaar zijn ze naar Oostland gereden?
GOOSSENS, Jan

abstract details download pdf

31 - 41 - 
Microvariatie in de preteritumvorming van zwakke werkwoorden
VANDEKERCKHOVE, Reinhild

abstract details download pdf

43 - 59 - 
Proper Names and the So-called Class 1a in Eton
VAN DE VELDE, Mark

abstract details download pdf

61 - 76 - 
Albert Carnoy's La science du mot
GEERAERTS, Dirk

abstract details download pdf

77 - 93 - 
Lege en lexicale subjecten in beknopte bijzinnen in zuidelijke dialecten van het Nederlands
DE SCHUTTER, Georges

abstract details download pdf

95 - 101 - 
De Moffenschans en het element mof in Nederlandse toponiemen
BERNS, Jan

abstract details download pdf

103 - 114 - 
Relationele subtypes bij voorzetselobjecten
VANDEWEGHE, Willy, DEVOS, Magda

abstract details download pdf

115 - 121 - 
Voorzetselgroepen als determinatoren van het naamwoord en de vraag naar het hoofd van de naamwoordelijke groep
MELIS, Ludo

abstract details download pdf

123 - 146 - 
Met Jantje de blèter en Joosje pek via Kleine Spouwen en Grote Spouwen over Tongeren naar Kotshoven
Persoons-, plaats-en merknamen in de Brabantse en Limburgse dialecten
BLOMME, Ines, COUPE, Griet, KEULEN, Ronny, OOMS, Miet

abstract details download pdf

147 - 161 - 
Is het Nederlandse anders anders dan het Franse autrement ?
LAMIROY, Béatrice, VAN BELLE William

abstract details download pdf

163 - 173 - 
Afleidingen van fictieve geografische namen geen fictie
SMEDTS, Willy

abstract details download pdf

175 - 199 - 
Een typologie van vooraleer-zinnen
Graden van syntactico-semantische dependentie
VAN DEN EYNDE, Karel, SMESSAERT, Hans

abstract details download pdf

201 - 213 - 
Sapir's Course Notes on the Structure of English
SWIGGERS, Pierre

abstract details download pdf

215 - 222 - 
Tang- en extrapositieconstructies bij adjectieven met een voorzetselvoorwerp
VAN CANEGEM-ARDIJNS, Ingrid

abstract details download pdf

223 - 228 - 
On no one's Typology
A View from Brabantic
VAN DER AUWERA, Johan, NEUCKERMANS, Annemie

abstract details download pdf

229 - 237 - 
Hoe staat het met het lidwoord ?
VAN DER HORST, J.M.

abstract details download pdf

239 - 255 - 
De Brabander, Brabers of Van Brabant ?
Over de lexicale en grammatische motivering van Nederlandse inwoners- en gebiedsnamen
MARYNISSEN, Ann

abstract details download pdf

257 - 270 - 
Pronominale meervoudsvorming in de Nederlande dialecten
VAN HOUT, Roeland

abstract details download pdf

271 - 279 - 
Zuidnederlandse velarisering van postvocalische -n, type III: Leuvens
DRAYE, Luk

abstract details download pdf