PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Fragment van een Middelnederlandse vertaling van het Chanson d'Aspremont
Author(s): KIENHORST, H. , MULDER, H.
Journal: Spiegel der Letteren
Volume: 40    Issue: 4   Date: 1998-1999   
Pages: 299-307
DOI: 10.2143/SDL.40.4.632421

Abstract :
In 1925 publiceerde D.A. Stracke in het Tijdschrift voor taal en lettereneen fragment van een „Frankische roman”, dat hij in het archief van de abdij van Averbode had aangetroffen. Het fragment bevindt zich thans in de bibliotheek van het Ruusbroecgenootschap te Antwerpen, onder de signatuur hs. Neerl. 15/1. Zoals wij in 1993 in dit tijdschrift meedeelden, bevat het fragment de resten van een tamelijk getrouwe vertaling van La chanson d'Aspremont, dat wil zeggen van de Franse versie die onder andere is overgeleverd in het zogenaamde handschrift van Wollaton Hall (sigle W). Dit handschrift werd in 1919-1922 in de serie Les classiques français du Moyen Ageuitgegeven door L. Brandin. De tekst omvat in deze editie 11.376 verzen, verdeeld over 533 laisses.

download article
3.238.235.155.