this issue
previous article in this issuenext article in this issue

Preview first page
Document Details :

Title: Lektüre und Meditation der Laienbrüder in der Devotio moderna
Author(s): KOCK, Thomas
Journal: Ons Geestelijk Erf
Volume: 76    Issue: 1-3   Date: Maart - September 2002   
Pages: 15-63
DOI: 10.2143/OGE.76.1.565498

Abstract :
Dit artikel wil bewijs leveren voor de stelling dat bij de lekenbroeders en conversen van de augustijner koorheren en van de broeders van het gemene leven de gebruikelijke lectuur vervangen wordt door de meditatie over bepaalde vastgestelde onderwerpen en voorts dat een groot deel van de literatuur in de volkstaal uit de mannengemeenschappen van de Moderne Devotie ten dienste stond van de voorbereiding van deze meditatiepraktijk en als leidraad daarbij. Drie groepen teksten voor meditatiepraktijk onderscheiden: [1] passiemeditaties in de volkstaal, [2] thematische geordende weekplannen, [3] de koppeling van afzonderlijke passages door randbemerkingen of inhoudsopgaven aan verschillende weekdagen of getijden. Op deze wijze wordt theoretische opvatting die de Deventer broeder van het gemene leven Gerard Zerbolt van Zutphen († 1398) ontwikkeld heeft, voor lekenbroeders omgezet in een leespraktijk: het (voor)lezen van teksten in de volkstaal wordt fundamenteel bevestigd, tegelijkertijd echter wordt ze beperkt tot een klein aantal inhouden ter voorbereiding op de meditatie.

Download article