PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: De lange weg van Westfalen tot heden
Subtitle: Mijlpalen in de ontwikkeling van de notie 'Misdaden tegen de mensheid'
Author(s): ROBERTSON, G.
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 14    Issue: 2   Date: Juni 2004   
Pages: 148-160
DOI: 10.2143/EPN.14.2.504658

Abstract :
In deze bijdrage beschrijft de auteur hoe de notie ‘misdaden tegen de mensheid’ het internationaal recht de mogelijkheid geboden heeft om het schild van de staatssoevereiniteit te doorbreken. Dat schild heeft staatshoofden en al wie namens hen optrad, lange tijd bescherming geboden tegen bestraffing voor genocide op hun eigen volk. Op heel korte tijd werd op dit gebied heel wat vooruitgang geboekt. Sinds 1 juli 2002 is het Internationaal Strafhof een feit. Het Hof is bevoegd voor misdaden tegen de mensheid, waar ter wereld die ook worden gepleegd. Er zijn natuurlijk nog heel wat reserves te maken in verband met het Hof. Ook dat komt verder in dit artikel ter sprake.

Wij zijn geleidelijk aan geëvolueerd naar een situatie waarin geen enkele enkele staat het zich nog kan veroorloven ten oorlog kan trekken, tenzij hij er absoluut zeker van is dat hij niet alleen op het slagveld de strijd zal winnen, maar ook achteraf in de rechtszaal. Zelfs de Verenigde Staten – een land dat over het algemeen positief staat tegenover internationaal recht zolang het maar niet toepasselijk is op Amerikanen – zijn van plan om Saddam Hoessein te berechten in plaats van hem op te sluiten op Guantanamo Bay of te verbannen naar Sint Helena, zoals Napoleon overkwam. Er is dus reden tot optimisme.

Anderzijds is het zo dat de snelheid waarmee de strijd voor wereldwijde rechtvaardigheid gevoerd wordt en het ijltempo waarin internationale tribunalen worden opgericht, ook voor problemen zorgen. De strijd is nog lang niet gewonnen: de afdwingingsmechanismen zijn nog heel rudimentair en er zijn enkele foute wegen ingeslagen. De houding van de Verenigde Staten ten opzichte van internationaal strafrecht zorgt voor heel wat moeilijkheden, er zijn problemen met de Veiligheidsraad én er zijn veel te veel machtige politici en diplomaten tegenstander van internationaal strafrecht.

download article
18.207.240.230.