this issue
previous article in this issuenext article in this issue

Preview first page
Document Details :

Title: Vooraankondiging Multatuli-lezing 25 maart 2003
Author(s): PATTYN, Bart
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 12    Issue: 3-4   Date: september-december 2002   
Pages: 268-270
DOI: 10.2143/EPN.12.3.504161

Abstract :
Hoe onze maatschappij zal omgaan met het onomstootbare feit dat zij multicultureel is geworden, zal beslissend zijn voor de wijze waarop wij zullen samenleven. Het samenleven van mensen met een verschillende culturele achtergrond heeft verschillende aspecten waarvan sommige duidelijk objectiveerbaar zijn en andere niet. Aspecten die duidelijk objectiveerbaar zijn, zijn feiten over politieke vertegenwoordiging, opleiding, werk- en woongelegenheid, afspraken over de erkenning van de eredienst, afspraken omtrent de kennis van de officiƫle taal, feiten in verband met de communicatie tussen mensen uit een verschillend cultureel milieu.

Zij roepen vragen op zoals: Wat weten ze over elkaar? Via welke media vernemen ze iets over elkaar? Waar ontmoeten ze elkaar? Al dit soort aspecten kunnen duidelijk worden omschreven en in verband gebracht met de bestaande wetgeving, met de principes van een moderne democratische rechtstaat, met de discussie over volwaardig burgerschap, met de nationale of Europese strategie ten aanzien van migratie.

Deze objectiveerbare aspecten vormen de elementen van een publieke dialoog waarvan het belang met de dag toeneemt: een serene dialoog over multiculturaliteit en migratie.

Download article