PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Rapport van de ethische commissie van het Corporate Funding Programme met betrekking tot het optreden van Sogem/Umicore in Oost-Kongo
Author(s): BOSSUY, Jean , BOUCKAERT, Luk , LANGOUCHE, Guido , VANDEVELDE, Toon , VAN GERWEN, Jef
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 11    Issue: 3   Date: september 2001   
Pages: 158-164
DOI: 10.2143/EPN.11.3.504102

Abstract :
Aanleiding voor dit onderzoek is een vraag van de beheerraad van het Corporate Funding Programme (CFP) na een klacht van de NGO's die samen met 7 privé-bedrijven deze Bedrijfsgiftenbank hebben opgestart.

Deze klacht is gesteund op een rapport van een expertenpanel van de Verenigde Naties over de illegale uitbating van natuurlijke hulpbronnen en andere vormen van rijkdom in de Democratische Republiek Kongo, waarin Sogem, dochteronderneming van Umicore, tot voor kort Union Minière, werd vernoemd als één van de protagonisten van die illegale activiteiten .

De commissie heeft kennis genomen van het rapport en van een groot aantal artikels die her en der in de internationale pers zijn verschenen. Zij heeft vergeefs geprobeerd om in contact te komen met de auteurs van het VN-rapport. Zij heeft een gesprek gevoerd met Dhr. Erik Bruyland van het tijdschrift Trends die over deze problematiek heeft gepubliceerd en die een zekere Afrikaanse ervaring heeft en met de heren Denis en Deliens, bestuurders van Sogem.

Er waren ook contacten met de Antwerpse collega's van het Instituut voor Ontwikkelingsbeheer en -beleid. We beginnen deze tekst met een bespreking van de sterktes en zwaktes van het VN-rapport waarin de aanklacht tegen Sogem is gepubliceerd. Vervolgens gaan we dieper in op de ethische dilemma's die zich aandienen rond het zaken doen in streken waar een burgeroorlog woedt.

download article
18.232.188.251.