PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Fluiten in het donker
Author(s): VISKER, Rudi
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 11    Issue: 3   Date: september 2001   
Pages: 147-157
DOI: 10.2143/EPN.11.3.504101

Abstract :
Ik lees in een recent krantenartikel dat veertig miljoen burgers van de Europese Unie — onder wie naar schatting één miljoen Belgen — alle dagen in angst leven. Uit een niet nader vernoemde studie zou blijken dat slechts 6 procent van de mensen over hun levensangst durven praten met hun huisarts (resultaten van een onderzoek bij 20.000 patiënten in 558 Duitse huisartspraktijken).

Artsen zouden te weinig tijd hebben om de signalen van wat in het artikel tussen aanhalingstekens deze `nieuwe ziekte' genoemd wordt, te herkennen. Zij zouden daar ook niet toe gestimuleerd worden. Niet door de grote gerenommeerde vaktijdschriften die enkel aandacht zouden schenken aan een puur medicamenteuze behandeling van angst, en vanzelfsprekend al evenmin door de farmaceutische industrie voor wie angst gelijk staat met “gemakkelijk verdiende langetermijnmiljarden”.

De titel van dat artikel had me onmiddellijk getroffen, vooral ook omdat hij wat leek te wringen met de ondertitel: “Angst als keerzijde van de welvaart. Bang zijn zonder te weten waarom” .

download article
3.94.202.172.