PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Omgaan met onzekerheid
Subtitle: Multatuli-lezing - Leuven
Author(s): DOUGLAS, Mary
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 11    Issue: 1-2   Date: maart-juni 2001   
Pages: 3-14
DOI: 10.2143/EPN.11.1.504087

Abstract :
Op zaterdag 12 mei werd in de Universiteitshal onder grote publieke belangstelling de zesde Multatuli-lezing gehouden. Mary Douglas en Robert Putnam spraken over het thema `Angst en onzekerheid in de moderne samenleving'.
Mary Douglas maakte naam in de zestiger jaren met studies die in het verlengde lagen van haar antropologisch onderzoek in het voormalig Belgisch Kongo. In `Purity and Danger' (1966) en `Natural Symbols' (1970) paste ze haar antropologische inzichten toe op de westerse samenleving en kwam tot de bevinding dat het geloof in de mogelijkheid van het individu de zorg en de inzet voor gemeenschappelijke gewoonten en rituelen ten onrechte in de schaduw stelde.

Later publiceerde ze ondermeer over consumentengedrag (World of Goods, 1979) de implicaties van de organisatiestructuur van instellingen (How Institutions Think, 1986) en de collectieve perceptie van risico's en onzekerheid (Risk and Blame, 1992). De laatste jaren legde ze zich voornamelijk toe op de interpretatie van oudtestamentische wetsbepalingen (Leviticus as Literature, 1999).

download article
3.94.202.172.