PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Woord vooraf
Subtitle: Power to the people
Author(s): PATTYN, Bart
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 11    Issue: 1-2   Date: maart-juni 2001   
Pages: 1-2
DOI: 10.2143/EPN.11.1.504086

Abstract :
Het wordt vaak herhaald: het hart en het verstand komen zelden tot hetzelfde besluit. Over vrijheid bijvoorbeeld: er zijn mensen die zich perfect vrij voelen terwijl ze elke vorm van inspraak missen en elke mogelijkheid ontberen om op een creatieve manier richting te geven aan hun eigen leven. Zo zijn er ook mensen die beschikken over grote financiële reserves en die een job hebben met belangrijke verantwoordelijkheden, terwijl ze walgen van de bedreigende enggeestigheid waarin ze menen te verstikken. Vrijheid wordt gewoonlijk gedefinieerd als kunnen doen waar men zelf voor kiest. Het is een definitie met twee condities waarvan voornamelijk één wordt belicht, met name of datgene waarvoor men zelf kiest al dan niet extern wordt verhinderd. De andere conditie betreft de aard van het kiezen zelf. Wie kiest in functie van alles wat kan worden verlangd, zal zich onvermijdelijk onvrij voelen ook als het leven geen bittere eisen stelt. De dubbelzinnigheid van het vrijheidsmotief leidt ertoe dat vrijheid zelden tevredenheid genereert, terwijl, paradoxaal genoeg, tevredenheid gepaard gaat met vrijheidsgevoel.

download article
3.235.45.196.