PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Schending van mensenrechten als aanleiding tot oorlog
Subtitle: Mgr. A. Dondeyne-lezing
Author(s): DE BEUS, Jos
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 10    Issue: 1   Date: maart 2000   
Pages: 3-22
DOI: 10.2143/EPN.10.1.504035

Abstract :
Is de schending van mensenrechten in een bepaald land een aanleiding tot oorlog? Zou je in een misdaad tegen de menselijkheid een soort van oorlogsverklaring moeten lezen aan het adres van beschaafde volken en staten? De gangbare wijsheid spreekt dit tegen. Het doel van vredesbewarende missies is bevordering van de collectieve veiligheid, die wordt bedreigd door de ordeloosheid in een bepaald land of gebied. Er is geen verband tussen het collectieve-veiligheidsregime van de Verenigde Naties (VN) en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. De gevestigde democratische staten die zich opwerpen als patroon van bepaalde vredesmissies zoeken een soort van omvattende crisisbeheersing waarbij het oorlogsrisico voor deze staten zelf zoveel mogelijk wordt beperkt. Met name de Verenigde Staten van America zijn steevast allergisch voor het machtsverlies dat uit Amerikaanse onderwerping aan bovennationale rechtsregels zou voortvloeien. Er loopt een rechte lijn van de afwijzing van de Volkenbond (1920) naar de afwijzing van een Internationaal Strafhof (1998). Wat er ook geworden is van de Nieuwe Wereldorde van president Bush, diens vermaarde rede voor de Algemene Vergadering van de VN op 1 Oktober 1990 ging vooral over de verbreiding van de Amerikaanse visie op de democratie, maar niet over de legalisering van mensenrechten. Zeker, de Amerikaanse operatie Restore Hope in Somalië was humanitair. Na de smadelijke terugtrekking van de Amerikanen werd echter een presidentiële richtlijn van kracht (PDD 25, Mei 1994) die erop neerkomt dat de Verenigde Staten alleen dan meedoen aan humanitaire missies met een militaire dimensie als het land zelf de leiding heeft, het Amerikaanse publiek brede steun geeft en een overwinning verzekerd is.

download article
3.231.25.104.