PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Woord vooraf
Subtitle: de onderlinge betrokkenheid van de mensen in de moderne samenleving
Author(s): PATTYN, Bart
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 10    Issue: 1   Date: maart 2000   
Pages: 1-2
DOI: 10.2143/EPN.10.1.504034

Abstract :
Elke tijd kent zijn vaandels. Ze wapperen in redevoeringen, kritieken en discussies, ongeacht of ze nu al dan niet in marsen worden voorop gedragen. Ze symboliseren gewoonlijk een verzet: verzet tegen onderdrukking, miskenning of onrechtvaardigheid. Dat is nu niet anders, alleen is in de moderne samenleving de onderlinge betrokkenheid van de mensen die dit verzet aantekenen veranderd. Steeds minder burgers vertrouwen erop dat ze voor de moeilijkheden die ze ondervinden een beroep kunnen doen op traditionele instellingen of politieke partijen. Daarom vinden private belangen steeds moeilijker hun weg naar het publieke debat en komen ze nauwelijks op de politieke agenda. Er is slechts één uitzondering op die regel en dat is `onveiligheid'. Dat thema haalt alle latent ongenoegen naar boven en wordt daardoor opgeladen met een belang dat niet meer in verhouding staat tot de realiteit. Het is zo goed als onmogelijk dit symptoom te bestrijden zonder rekening te houden met het gebrek aan communicatie dat eraan ten grondslag ligt. Dit probleem wordt uitdrukkelijk aan de orde gesteld in de discussietekst: Moderne media en sociale dialoog die in dit nummer wordt opgenomen.

download article
3.94.200.93.