this issue
previous article in this issuenext article in this issue

Document Details :

Title: Hoe en waarom wordt de multiculturele samenleving in verlegenheid gebracht?
Subtitle: Een analyse van een aantal catch-22 scenario's
Author(s): LEVRAU, François
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 29    Issue: 2-3   Date: juni-september 2019   
Pages: 81-110
DOI: 10.2143/EPN.29.2.3287108

Abstract :
Het liberaal multiculturele idee dat mensen binnen de grenzen van de persoonlijke integriteit van zichzelf en anderen vrij zijn om hun leven vorm te geven met een levensstijl, religie of cultuur wordt regelmatig in vraag gesteld. De ‘eigen’ (Westerse, autochtone) manier van leven zou onder druk staan als niet iedereen zich daartoe bekent en ‘identiteit’ zou van staatswegen bevestigd moeten te worden. François Levrau gaat in op een aantal maatschappelijke discussies die hij als ‘catch 22’-scenario’s beschrijft: het gaat steeds om zaken die niet binnen het Verlichte politiek-liberalisme kunnen worden opgelost, of waar de filosofisch-conceptuele basis van onze samenleving op zijn minst ambigu is. Wiens identiteit moet bijvoorbeeld worden beschermd in de discussie over ‘zwarte Piet’, die van de meerderheid of van de minderheid? Wat betekent ‘neutraliteit aan het loket’, wanneer in een polariserende samenleving er onduidelijkheid is over wat als een symbool kan tellen en wat niet, en over de aard van die neutraliteit? Moeten we bijvoorbeeld een exclusieve neutraliteit nastreven waarbij elke betekenisdrager geweerd wordt, of eerder een inclusieve neutraliteit waarbij de overheid zich niet bekent tot één soort identiteit, maar ook ruimte laat voor andere. Levrau besluit dat in tegenstelling tot een al te individueel rechtenverhaal, de sociale cohesie een centrale positie zou moeten krijgen in het conceptuele raamwerk van onze samenleving. Mensen dienen hun rechten en plichten te begrijpen in functie van de samenhang van de gemeenschap als geheel.

Download article