PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Belofte voorbij berekening
Subtitle: Aanzet tot een antropo-ethische pedagogiek
Author(s): VAN COILLIE, Geert
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 28    Issue: 4   Date: december 2018   
Pages: 174-193
DOI: 10.2143/EPN.28.4.3286106

Abstract :
Het èthos, zoals Aristoteles dat beschrijft, neemt net zoals als de thumos, zoals het vurige deel van de Platoonse ziel genoemd wordt, een plaats in tussen de (lagere) passies en de redelijke vermogens. Het èthos en de thumos staan centraal in de antropo-ethische pedagogiek waarnaar Geert Van Coillie op zoek gaat in zijn bijdrage ‘Belofte voorbij berekening’. Van Coillie vertrekt daarin van een aspect in de grotallegorie dat maar weinig benadrukt wordt in de literatuur. De mensen in de grot zijn eerzuchtige, trotse mensen, in voortdurende strijd met elkaar. Het is dat eerzuchtige deel van hun ziel dat hen zo weinig vatbaar maakt voor de waarheid waar de filosoof die een luchtje is gaan scheppen mee terugkomt. Het drama in de grot, waar de filosoof uiteindelijk het onderspit delft, staat model voor een al te rationalistische pedagogie, gefocust op de louter efficiënte overdracht van leerinhouden, zonder daarbij rekening te houden met het ethos van de leerlingen die in zekere zin met retoriek verleid moeten worden en leergierig gemaakt. Wie hierbij denkt aan de verkleutering van het onderwijs, waarbij de leerinhoud op kindermaat en ‘tof’ moet worden aangeboden, vergist zich. Het is een pleidooi voor een herbronning op de klassieke retorica van waaruit de leraar door zijn kennis en voeling met de precieze situatie van de klasgroep de autoriteit kan winnen zonder welke geen echte vorming plaats kan vinden.

download article
3.235.179.79.