PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Hoe houden we het met elkaar uit?
Subtitle: Over sociale cohesie, diepe gelijkheid en beleefdheid
Author(s): LEVRAU, François
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 28    Issue: 4   Date: december 2018   
Pages: 141-173
DOI: 10.2143/EPN.28.4.3286105

Abstract :
Je kan je afvragen hoe samenleven mogelijk is in een multiculturele context waarin men grondig van mening verschilt over zaken die het leven van alledag betreffen. François Levrau stelt zich deze vraag letterlijk aan de hand van een boek van Lori Beaman (‘Deep equality in an era of religious diversity’) die het lumineuze idee heeft gehad om de dagelijkse omgang met religieuze verschillen eens in veldonderzoek te bestuderen. Het resultaat mag zich raden: het dagelijks leven kent tal van praktische oplossingen voor zaken die op papier tot de grootst mogelijke conflicten leiden. Wat theoretisch gezien een onoplosbaar verschil betekent, is in het dagelijks leven vaak een ‘non-event’, het doet er niet toe. De studie van Beaman brengt Levrau tot een reflectie over de mogelijkheidsvoorwaarden voor geslaagd samenleven en sociale cohesie. De eenzijdige nadruk op het belang van zelfexpressie in de publieke ruimte, is ten koste gegaan van het belang van beleefdheid. Een cultivering van de beleefdheidsethos maakt het samenleven zeker draaglijker, zelfs wanneer er spraken is van fundamentele meningsverschillen.

download article
3.235.45.196.