PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Namen in de polder
Subtitle: Drie elkaar opeenvolgende landschapstypen weerspiegeld in de namenvoorraad van de Noord-Brabantse Noordwesthoek
Author(s): LEENDERS, Karel
Journal: Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie
Bulletin de la Commission Royale de Toponymie et Dialectologie

Volume: 90    Date: 2018   
Pages: 95-167
DOI: 10.2143/TD.90.0.3285604

Abstract :
not available

download article
3.226.248.180.