PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Woord vooraf
Author(s): CAJOT, José
Journal: Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie
Bulletin de la Commission Royale de Toponymie et Dialectologie

Volume: 90    Date: 2018   
Pages: 9-10
DOI: 10.2143/TD.90.0.3285596

Abstract :
not available

download article
3.233.221.149.