PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: De oecumenische herdenking van de Reformatie met het oog op de toekomst van de oecumene
Author(s): DIETER, Theodor
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 27    Issue: 4   Date: december 2017   
Pages: 308-321
DOI: 10.2143/EPN.27.4.3275407

Abstract :
In deze bijdrage gaat Theodor Diether in op de stand van zaken in en de toekomst van de oecumenische dialoog. Het is zeer hoopgevend dat ter gelegenheid van de vijfhonderdste verjaardag van de Reformatie katholieke en lutheranen de reformatie in een gezamenlijke viering kunnen herdenken. Tot voor kort was dit ondenkbaar, en het kan gezien worden als een verdienste van een dialoogproces van jaren. Uit deze bijdrage blijkt echter hoe moeilijk het is een vergelijk te vinden tussen leerstellige dogma’s die gedurende honderden jaren zijn ingesleten in de kerkelijke instituties. Beide partijen voelen het als een zonde tegen de eenheid van het geloof dat er ooit een schisma is ontstaan in de kerk, maar evenzeer lijkt het onmogelijk om terug te keren naar de oorspronkelijke eenheid zonder dat bepaalde voor het instituut fundamentele stellingnames worden teruggenomen. Diether toont aan de hand van enkele dialoogteksten uit de oecumene welke hindernissen overwonnen moeten worden, en wat we kunnen leren van eerdere stappen op de weg naar grotere eenheid in de kerk.

download article
100.24.113.182.