PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Leren geloven
Subtitle: Levensbeschouwelijke opvoeding als kritische vorming
Author(s): VAN CROMBRUGGE, Hans
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 27    Issue: 4   Date: december 2017   
Pages: 294-307
DOI: 10.2143/EPN.27.4.3275406

Abstract :
Hans Van Crombrugge verkent in zijn bijdrage ‘Leren geloven’ de plaats van godsdienst in het onderwijs. In zijn bijdrage wordt het godsdienstonderricht niet als een conservatieve, dogmatische aangelegenheid gezien, waarvan men zich inderdaad kan afvragen welke plaats dat zou kunnen hebben binnen het ‘leerplan’. Hij ziet de godsdienstles als een opvoeden in een verbeelde, zinvolle wereld waarin ook de kritische zin zijn plaats heeft. Wie religie verstaat als een poging om een zinvolle, verbeelde wereld te creëren waaraan opvoeders en kinderen deelnemen ziet in dat deugden als geloofwaardigheid of bescheidenheid eerder op zijn plaats zijn dan niet in vraag te stellen autoriteit. Het zal afhankelijk zijn van de pedagogische kwaliteit van het godsdienstonderricht, van hoe de lessen worden ingericht of deze lessen een plaats kunnen vinden in ons onderwijs.

download article
3.94.129.211.