PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Het verbod op onverdoofd slachten
Author(s): VANTHEMSCHE, Piet
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 27    Issue: 4   Date: december 2017   
Pages: 284-293
DOI: 10.2143/EPN.27.4.3275405

Abstract :
Piet Vanthemsche werd als bemiddelaar het veld ingestuurd om de onverdoofde slacht in Vlaanderen te onderzoeken en deed na raadpleging van de stakeholders in de religieuze gemeenschappen, belangenorganisaties en de industrie aanbevelingen aan de Vlaamse regering over een in te stellen verbod op onverdoofd slachten. Het dossier is zeer lastig omdat het zo gemakkelijk politiek gerecupereerd kan worden. Wat wordt ingezet als een oprechte bekommernis om het dierenwelzijn, wordt als men niet uitkijkt door moslims en joden als een louter intolerante pestmaatregel gepercipieerd. In deze bijdrage schetst Vanthemsche de werkwijze en de inhoud van zijn advies en tast hij de speelruimte aftast die er volgens de gelovigen zelf is. Op basis van dit verslag mogen we volgens de auteur hopen dat de jaarlijks terugkerende politieke heisa rond de organisatie van het Offerfeest tot het verleden behoort.

download article
3.239.51.78.