PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Propos over symbolische vrijheid
Author(s): BREEUR, Roland
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 24    Issue: 2   Date: juni 2014   
Pages: 170-183
DOI: 10.2143/EPN.24.2.3032689

Abstract :
Dit artikel vertrekt vanuit volgend paradox: we leven sinds de moderniteit met de idee dat de maatschappij en het individu in vorm en inhoud door projecten en vrije keuzes worden bepaald. We kiezen vandaag zelf hoe we wensen te leven en te sterven. We kiezen zelf wat voor werk en wat voor bezigheden we in onze samenleving wensen te verwezenlijken, etc. Maar in werkelijkheid is het andersom: de maatschappij en een welbepaald model van individualiteit gaan zelf bepalen wat we onder vrijheid moeten verstaan. Het beeld dat we van de vrijheid hebben is zelf gesmeed door allerhande maatschappelijke discoursen die opduiken in de media, in de politie of in onderwijsprogramma’s, etc. Het is het model van de vrijheid ‘met beperkte verantwoordelijkheid’: liberté à responsabilité limitée, dat zoals een ‘société à responsabilité limitée’ zich begint te gedragen als een V.Z.W.

download article
3.235.75.174.