PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Hoe overleeft de vrijheid ons?
Subtitle: Over het ethische karakter van de eis tot herdenking
Author(s): SYMONS, Stéphane
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 24    Issue: 2   Date: juni 2014   
Pages: 157-169
DOI: 10.2143/EPN.24.2.3032688

Abstract :
In een jaar als 2014 worden we, nog vaker dan anders, geconfronteerd met de uitspraak ‘Het verleden moet herdacht worden’. Zelden of nooit wordt verder stilgestaan bij wat dit precies inhoudt, alsof een dergelijke eis evident zou zijn, of nog, alsof ze zichzelf zou legitimeren. In dit essay wordt getracht om vat te krijgen op de eigen aard van deze eis tot herdenking. De meest algemene vraag die aan de basis ligt van deze tekst luidt dan ook ‘Waarom moeten we het verleden herdenken?’ Aan deze vraag worden vervolgens een aantal andere kwesties opgehangen: ‘Waarom is de herdenking van het verleden hoegenaamd een eis te noemen?’, ‘Met welke vorm van moeten gaat deze eis dan wel gepaard?’ en, in meer ruime zin, ‘Wat betekent dat precies, de herdenking van het verleden?’ In dit essay wordt beargumenteerd dat een betekenisvolle herdenking van het verleden een vorm van vrijheid kan recupereren die niet los kan worden gedacht van ‘een wereld waarin toeval kan optreden’ en dat ze een vertrouwen mogelijk maakt ten aanzien van een ‘oorsprong die men niet beheerst maar waar men wel trouw aan blijft’.

download article
3.235.172.213.