this issue
previous article in this issuenext article in this issue

Preview first page
Document Details :

Title: De euthanasiewet en de paradox van de ultieme zelfbeschikking
Subtitle: Een medisch-ethische reflectie
Author(s): CASTEUR, Georges , BIESEMAN, Steven , MORTIER, Tom
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 24    Issue: 1   Date: maart 2014   
Pages: 57-68
DOI: 10.2143/EPN.24.1.3017257

Abstract :
België kent sinds 2002 een euthanasiewetgeving. In 2013 werd een wetsuitbreiding door de Senaat goedgekeurd zodat ook oordeelsbekwame minderjarigen zouden kunnen opteren voor euthanasie. Als gevolg van een medisch-ethische reflectie komen de auteurs tot het besluit dat de euthanasiewet na elf jaar aan een maatschappelijke evaluatie toe is. De huidige wetgeving biedt geen veiligheidswaarborgen inzake misbruiken en blijkt het zelfbeschikkingsrecht van de patiënt in het gedrang te brengen. Wij zijn van mening dat de Belgische euthanasiewet nood heeft aan een herziening met het inbouwen van sluitende controlemechanismen en uitvoeringsmodaliteiten zodat artsen opnieuw hun eindverantwoordelijk kunnen opnemen. In deze bijdrage wordt de wet kritische geëvalueerd en wordt de noodzaak tot een euthanasiewet niet alleen in vraag gesteld door te wijzen op het feit dat de wet in de praktijk niet deugdelijk werkt, maar ook door te wijzen op een andere manier om met lijden aan het levenseinde om te gaan.

Download article