this issue
previous article in this issuenext article in this issue

Document Details :

Title: Enkele persoonlijke bedenkingen bij recente evoluties in dierenwelzijn en rentmeesterschap bij landbouwhuisdieren
Author(s): MICHELS, Hervé
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 20    Issue: 4   Date: december 2010   
Pages: 406-418
DOI: 10.2143/EPN.20.4.2061186

Abstract :
not available

Download article