this issue
previous article in this issuenext article in this issue

Preview first page
Document Details :

Title: Debat
Subtitle: Dierproeven en ethiek
Author(s): PATTYN, Bart , LIPS, Dirk , GODDEERIS, Bruno , NEMERY, Ben , DE TAVERNIER, Johan
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 20    Issue: 4   Date: december 2010   
Pages: 374-405
DOI: 10.2143/EPN.20.4.2061185

Abstract :
De voorbije jaren werd door de Anti Dierproeven Coalitie (ADC) herhaaldelijk actie gevoerd tegen experimenten met proefdieren, meer in het bijzonder tegen proeven met primaten. Ook in de brede samenleving is het engagement voor dierenwelzijn toegenomen, waardoor de druk om zich als universiteit te verantwoorden groter is geworden. Tijdens de halfjaarlijkse debatvergadering van het Overlegcentrum voor Ethiek van 26 mei 2010 gingen we in op de vraag hoe de K.U.Leuven daarmee kan omgaan. Hieronder vindt u een weergave van de discussietekst die opgesteld werd door Bart Pattyn, van de inleidingen door Dirk Lips, Bruno Goddeeris, Ben Nemery en Johan De Tavernier, en van het erop volgende debat.

Download article