PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Ethiek kan niet worden losgekoppeld van de zin die men aan het eigen leven geeft
Author(s): LIPS, Dirk
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 16    Issue: 2   Date: Juni 2006   
Pages: 174-188
DOI: 10.2143/EPN.16.2.2014179

Abstract :
Ethiek heeft te maken met het onderscheid tussen goed en kwaad. Mensen vinden
die handelingen ethisch verantwoord waarvan ze denken dat ze goed zijn. De meningen over wat goed of kwaad is, kunnen echter heel erg verschillen. Tot hun verbazing, en soms zelfs tot hun ontsteltenis, stellen mensen plots vast dat iemand die ze al lang kennen als een degelijk en tof iemand er over één of andere kwestie een totaal andere mening op na houdt dan zijzelf. Wanneer ze er met elkaar over praten, blijkt dat men de wederzijdse argumenten niet of moeilijk begrijpt en dat elk bij zijn of haar standpunt blijft. Wanneer zich dat in een werksituatie voordoet en er in teamverband een beslissing genomen moet worden, kan dat heel lastig zijn. Om uit de impasse te geraken neemt men gemakshalve uiteindelijk dan maar aan dat ethische kwesties een persoonlijke aangelegenheid zijn, dat iedereen het recht heeft er een eigen mening op na te houden. De verantwoordelijke moet dan maar beslissen wat gedaan moet worden. De anderen voeren die beslissing uit en sussen hun geweten door zichzelf voor te houden dat ze enkel hun job doen. Na een tijd zorgt dat dikwijls voor spanningen in de persoon zelf, of in de groep. Mensen die in een dergelijke situatie terechtkomen, vinden veel minder vreugde in hun werk en gaan zich vragen stellen over de zin van datgene waarmee ze bezig zijn. Veel verplegenden en opvoeders, maar ook mensen uit andere sectoren leven met het gevoel dat wat ze doen niet in overeen- stemming is met hun idealen, of zelfs helemaal niet strookt met hun geweten. Dit is één van de oorzaken van stress en depressie.

download article
3.94.202.172.