PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Verantwoordelijk voor de ander en voor zijn verantwoordelijkheid
Subtitle: Vanuit Emmanuel Levinas op zoek naar de ethische grondslagen voor sociaal werk
Author(s): BURGGRAEVE, Roger
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 16    Issue: 2   Date: Juni 2006   
Pages: 150-173
DOI: 10.2143/EPN.16.2.2014178

Abstract :
Wij willen proberen vanuit het denken van Emmanuel Levinas (1905-1995)1 enig
ethisch licht te werpen op de hulp- en dienstverlening in de context van sociaal werk, zonder evenwel op specifieke aspecten of problemen in te gaan.2 De directe confrontatie en toepassing, waaruit dan eventueel affiniteiten en verschilpunten zouden blijken, laten wij over aan de lezer zelf die als professional en/of onderzoeker vertrouwd is met de achterliggende visie en methodologieën van het sociaal werk in zijn verschillende vormen en geledingen.
Wij vertrekken vanuit het centrale aandachtspunt van Levinas’ denken, namelijk de ik-ander-relatie. Sociale hulpverlening, zoals trouwens elke vorm van begeleiding, voltrekt zich steeds ook als een relatie tussen de hulpverlener, hier te begrijpen als ‘ik’, en de cliënt of hulpzoeker, hier te begrijpen als ‘ander’. Daarom starten we met Levinas’ beschrijving van ‘mijn’ verhouding tot de ‘ander’, om dan te laten zien hoe deze verhouding een onmiskenbaar ethische structuur vertoont, die tevens de grondstructuur van elke sociale begeleiding, hulp- en dienstverlening openlegt. Deze ethische grondstructuur voltrekt zich als een verantwoordelijkheid voor de ander, die tegelijk een verantwoordelijkheid voor de verantwoordelijkheid van de ander is. Dit werken we uit in een tweede punt. In een laatste beweging zullen we de sociale dimensie van deze verantwoordelijkheid expliciteren.

download article
3.214.184.250.