PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: De canon vanuit empirisch perspectief
Author(s): SCHRAM, D.H.
Journal: Spiegel der Letteren
Volume: 34    Issue: 3-4   Date: 1992   
Pages: 245-265
DOI: 10.2143/SDL.34.3.2005580

Abstract :
Kort voor het aanvullende gesprek op de VPRO-televisie met Armando kende slechts één van een veel koppen tellende sectie Nederlands van een Alkmaarse scholengemeenschap de naam Armando, echter zonder iets van hem gelezen te hebben. Behoort Armando dan eigenlijk wel tot de canon? Omdat Armando in zijn werk en interviews dikwijls refereert aan Ernst Jünger, is diens naam dan ook in recensies van Armando's werk aan te treffen. Als men deze analyseert met behulp van Rosengrens's 'mention-methode', zou dan de uitspraak dat Jünger tot de canon van de Nederlandse critici behoort bevredigend zijn?

download article
3.226.97.214.