PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Het literatuurboek Duits als politiek instrument tijdens de bezetting
Author(s): KOLDIJK, D.
Journal: Spiegel der Letteren
Volume: 34    Issue: 3-4   Date: 1992   
Pages: 267-288
DOI: 10.2143/SDL.34.3.2005581

Abstract :
Nadat op 14 mei 1940 de Nederlandse troepen bezweken waren voor de Duitse overmacht werden de boekhandels, emigrantenuitgeverijen in het bijzonder, bezocht door Duitse burgerlijke ambtenaren.
Omstreeks de 20e mei, nog geen week na de capitulatie hadden de heren W.A. Petri als voorzitter van de Haagse Boekhandelaarsvereniging en M.J. Visser als secretaris van de Nederlandse Boekverkopersbond een gesprek met Dr. Janke, een gevolmachtigde van de nog niet benoemde Rijkscommissarisn die een aantal bevelen uitdeelde...

download article
34.232.62.209.