this issue
previous article in this issuenext article in this issue

Document Details :

Title: 'Het sceen teen moeste ghestorven sijn'
Subtitle: Klaaglied om Egidius (v. 5)
Author(s): REYNAERT, J.
Journal: Spiegel der Letteren
Volume: 37    Issue: 2-3   Date: 1995   
Pages: 213-217
DOI: 10.2143/SDL.37.2.2003891

Abstract :
Najaar 1994 verscheen bij Bert Bakker te Amsterdam de inmiddels in veel recensies enthousiast onthaalde bloemlezing van Gerrit Komrij De Nederlandse poëzie van de twaalfde tot en met de zestiende eeuw in duizend en enige bladzijden. Op p. 231-232 van deze bloemlezing treft men het bekende Egidius waer bestu bleuen aan. Zoals bij alle andere gedichten in de bloemlezing staat ook bij dit gedicht een vertaling in modern Nederlands in voettekst bij wijze van hulp voor de hedendaagse gebruiker. De vertaling die hier van het Egidius-lied wordt gegeven zal op één plaats veel lezers verrast doen opkijken. Voor het vijfde vers van het gedicht wordt hier namelijk een interpretatie voorgesteld die, voorzover mij bekend, in de voorafgaande Egidius-edities en -literatuur nog niet is voorgekomen.

Download article