this issue
previous article in this issuenext article in this issue

Document Details :

Title: De retoriek van een katholiek
Subtitle: Van der Plas over vader Thijm
Author(s): VERMOORTEL, Ph.
Journal: Spiegel der Letteren
Volume: 38    Issue: 1   Date: 1996   
Pages: 75-96
DOI: 10.2143/SDL.38.1.2003874

Abstract :
Michel van der Plas (voortaan: VDPL) heeft een boek geschreven over Jozef Albertus Alberdingk Thijm. Een boek van 712 bladzijden, compleet met bibliografie, register en gedetailleerde inhoudsopgave, bovendien erg luxueus uitgegeven, met illustraties en al. Het verdient onze bewondering dat hij zich door de nalatenschap van Thijm heeft geworsteld, want de man heeft ruim 2400 publikaties op zijn naam, het Archief Thijm (Nijmegen) vult 5630 mappen, en dat alles in een voor de hedendaagse lezer onverteerbaar Nederlands. Een tinanenwerk dus, te meer daar VDPL ook nog een hoop secundaire literatuur én andere archieven heeft doorgenomen.

Download article


3.214.216.26.