this issue
previous article in this issuenext article in this issue

Document Details :

Title: Nogmaals: 'Van de Schoonheyt' en zijn dichter
Author(s): ZIELEMAN, G.C.
Journal: Spiegel der Letteren
Volume: 38    Issue: 1   Date: 1996   
Pages: 73-74
DOI: 10.2143/SDL.38.1.2003873

Abstract :
A.M.Th. Leerintveld bestrijdt mijn identificatie van de dichter der sonnetten en liederen „Van de schoonheyt”, zie jg. 37 (1995), p. 173-212. Mijn weerwoord vat ik samen in vijf punten.

Download article


44.201.99.222.