this issue
previous article in this issuenext article in this issue

Preview first page
Document Details :

Title: Titus Brandsma und die editio critica des gesamten Schrifttums von Geert Grote (1340-1384)
Subtitle: Geschichte eines Editionsprojekts
Author(s): VAN DIJK, Rudolf Th.M.
Journal: Ons Geestelijk Erf
Volume: 73    Issue: 2-3   Date: juni-september 1999   
Pages: 208-247
DOI: 10.2143/OGE.73.2.2003356

Abstract :
Aan het lopende editieplan Gerardi Magni Opera omnia van het Titus Brandsma-Instituut te Nijmegen gaat een langere geschiedenis vooraf. De oudste wensen omtrent een editie van de werken van Geert Grote stammen van V. Andreas (17de eeuw) en J.F. Foppens (18de eeuw). De eersten die zich op het terrein van de kritische editie begaven, waren Th.A. en J Clarisse (vanaf 1829). Sindsdien zagen tot in onze tijd diverse werken van de grondlegger der Devotio moderna het licht, maar nooit in een samenhangend verband.
De Nijmeegse hoogleraar Titus Brandsma O.Carm. was de eerste die in de dertiger jaren van onze eeuw een levensvatbaar plan ontwierp voor een kritische editie van de geschriften van Grote. Het paste geheel in zijn brede visie op de geestelijke literatuur der Nederlanden, waarbinnen meer projecten pasten. Ondanks gedegen voorbereiding en begeleiding stuitte het editieproject van Brandsma onder meer op bezwaren van het Historisch Genootschap, waarin zijn collega R.R. Post een wat onduidelijke rol speelde. De redenen waarom het vooroorlogse project niet doorging, blijken uiteindelijk niet van wetenschappelijke, maar vooral praktische aard te zijn. Ook de nieuwe onderneming van het Titus Brandsma Instituut kan in belangrijke mate steunen op het voorwerk van Brandsma.


Download article