PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Motiefgeografie van Nederlandse familienamen
Author(s): GOOSSENS, J.
Journal: Naamkunde
Volume: 27    Issue: 1-2   Date: 1995   
Pages: 1-31
DOI: 10.2143/NK.27.1.2003341

Abstract :
Dit artikel is een aanvulling op een vorig artikel uit 1978, waar de auteur reeds inging of de Nederlandse familienamen-geografie. Hij bespreekt er de verschillende vormen van achternamen en hun voorkomen in Nederland.
Motive Geography of Dutch Family Names
This article is an update of a previous article of 1978, in whihc the author discussed the Dutch family name geography. He discusses the different forms of family names and their appearance in the Netherlands.

download article
3.227.2.246.