PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Drecht en drecht-namen
Author(s): VAN OSTA, W.
Journal: Naamkunde
Volume: 28    Issue: 1-2   Date: 1996   
Pages: 51-77
DOI: 10.2143/NK.28.1.2003327

Abstract :
'Drecht' is in tegenstelling tot 'trecht' en 'tricht' geen afleiding uit het latijnse 'traiectum', maar is van Germaanse oorsprong. Welke precieze betekenis 'drecht' heeft in plaatsnamen, wordt in dit artikel besproken.
Drecht and drecht Names
'Drecht' is contrary to 'trecht' and 'tricht' not derived from the latin 'traiectum'. It is of germanic origin. The exact meaningof 'drecht' in place names is discussed in this article.

download article
3.83.32.171.