PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Bataven in Watten?
Subtitle: Een nieuwe kijk op de elfde-eeuwse uuatanan-glosse
Author(s): WOUTERS, A.
Journal: Naamkunde
Volume: 28    Issue: 1-2   Date: 1996   
Pages: 1-31
DOI: 10.2143/NK.28.1.2003324

Abstract :
Het betrouwbaarste overzicht van oude bewijsplaatsen voor de Noordfranse plaatsnaam Watten biedt M. Gysseling in zijn Toponymisch woordenboek. De oudste vermelding dateert al van 831, maar die vorm is ons slechts uit een moderne kopie bekend. De oudste vormen die ons in origineel bewaard zijn, komen uit 1094.
The most reliable overview of old reference to the Northern French place name Watten is given by M. Gysseling in his Toponymical Dictionnary. The oldest reference is from 831, but it is only known from a modern copy. The eldest forms known from original sources are from 1094.

download article
3.235.75.174.