PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Het Drentse toponiem Vries
Author(s): TER LAAK, J.C.
Journal: Naamkunde
Volume: 35    Date: 2003-2004   
Pages: 187-201
DOI: 10.2143/NK.35.0.2002104

Abstract :
Een lange bewoningscontinuïteit in combinatie met een betrekkelijk laat inzettende schriftelijke overlevering van namen maken Drenthe tot een toponymisch gezien interessant maar ook moeilijk onderzoeksgebied. Die late schriftelijke overlevering heeft ertoe geleid dat Drentse toponiemen weinig aan bod komen in werken die zich richten op het oudste namengoed.
The Drenthe Toponymic Vries
A long continuity of inhabitation in combination with a rather late written record of names are the reasons why Drenthe is a toponymically interesting, but also very difficult research area. The late introduction of writing has led to the fewer references to of the toponymics of Drenthe in books referring to the oldest names of the Netherlands.

download article
35.168.111.191.