this issue
previous article in this issuenext article in this issue

Document Details :

Title: Beeldvorming en verhaal
Subtitle: Genetisch onderzoek tussen kennissociologie, cultural studies en literatuurwetenschap
Author(s): BAETENS, J.
Journal: Spiegel der Letteren
Volume: 40    Issue: 4   Date: 1998-1999   
Pages: 308-318
DOI: 10.2143/SDL.40.4.632422

Abstract :
Dat de splitsing van de „twee culturen” (C.P. Snow) geen onomkeerbaar fenomeen is; dat met andere woorden „alfa” en „beta” niet noodzakelijk steeds verder van elkaar weggroeien, is een stelling die de laatste jaren flink wat aanhangers heeft gewonnen. Zowel binnen de menswetenschappen als binnen de natuurwetenschappen wordt nu de klemtoon gelegd op het feit dat noch ons doen noch ons denken losstaan van een contekst. Constructivistisch geïnspireerde sociologen en epistemologen tonen aan dat kennis minder het resultaat is van de ontsluiting van de werkelijkheid, dan wel van een onderhandelde representatie van deze werkelijkheid waarbij allerlei culturele ver- en vooronderstellingen een niet onbelangrijke plaats vervullen. En auteurs uit vooral de cultural studies-hoek stellen dan weer, ook onder invloed van empirisch onderzoek, dat kunstbeleving en -praktijk niet zozeer voortkomen uit een of ander esthetisch gevoel dan wel een bepaalde, niet altijd zelfgekozen kijk op de wereld en de omgang met de anderen materialiseren.

Download article