this issue
previous article in this issuenext article in this issue

Preview first page
Document Details :

Title: Die kleineren Werke des Thomas von Kempen
Subtitle: Eine Liste der handschriftlichen Überlieferung
Author(s): BODEMANN-KORNHAAS, Ulrike
Journal: Ons Geestelijk Erf
Volume: 76    Issue: 1-3   Date: Maart - September 2002   
Pages: 116-154
DOI: 10.2143/OGE.76.1.565501

Abstract :
Het onderzoek naar Thomas van Kempen staat sinds eeuwen volledig in het teken van vragen bij de Imitatio Christi. Van de talrijke opera minora zijn er slechts weinige voorwerp van wetenschappelijke belangstelling geweest, ondanks de uitgave van Joseph Michael Pohl (1902-1922), die voor zijn tijd voorbeeldig was.
In het Thomas-Archiv in Kempen (D) worden op dit moment de handschriftelijke overlevering van alle vijfendertig de kleinere werken van de Kempense devoot verzameld en gedocumenteerd. Aldus wordt de weg geëffend voor een nieuwe benadering van deze werken die primair overleveringshistorisch is. Het doel is de toenmalige verbreiding en invloed van de werken van Thomas van Kempen vast te stellen, alsmede de kennis van Thomas’ persoon. Als eerste stap van dit onderzoeksproject wordt hier een checklist van overgeleverde handschriften gegeven. In de inleiding wordt in grote lijnen de stand van het onderzoek geschetst. Tevens wordt op mogelijke resultaten van het hernieuwde onderzoek naar het overleveringsbestand gewezen.

Download article