this issue
next article in this issue

Preview first page
Document Details :

Title: Hoe vaal was de Veluwe
Author(s): VAN OSTA, W.
Journal: Naamkunde
Volume: 32    Issue: 3-4   Date: 2000   
Pages: 155-180
DOI: 10.2143/NK.32.3.565490

Abstract :
De naam Veluwe is de streeknaam van een vrij groot gebied in de Nederlandse provincie Gelderland, dat zich grosso modo uistrekt tussen de oevers van de vroegere Zuiderzee in het NW, de provincie Overijssel in het N, de IJssel ten O, de Rijn ten Z, en de provincie Utrecht ten ZW en W. Vooral het hogere, centrale gedeelte is een zeer bekend natuurgebied, de Hoge Veluwe, maar daar rond ligt een lager, uitgestrekt voornamelijk agrarisch gebied, met aan de rand enkele grote steden.
How 'vaal' was the Veluwe?
The name Veluwe is a toponymic of a rather large area in the Dutch province of Gelderland, which extends more or less between the edges of the former South Sea in the NW, the province of Overijssel in the N, the river IJssel in the E, the Rhine in the S, and the province of Utrecht in the SW and the W. The higher, central part is a very known natural reserve, the Hoge Veluwe, but around this central part is a lower, wide, and mostly agricultural area with some big cities at the outside borders.

Download article