PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Bedrijfsethiek als inspiratiebron voor een menselijke onderneming
Author(s): VERSTRAETEN, Johan
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 8    Issue: 1   Date: Maart 1998   
Pages: 3-21
DOI: 10.2143/EPN.8.1.563149

Abstract :
Bedrijfsethiek bevindt zich voortdurend tussen Scylla en Charybdis, tussen de bekoring van een onrealistisch moralisme waaraan ondernemers geen boodschap hebben en een amorele instrumentalisering van de ethiek in dienst van bedrijfseconomische belangen die afbreuk doet aan de noodzakelijke wetenschappelijke distantie. Bovendien wordt het kritisch denkwerk bemoeilijkt door de crisiscontext waarin zowel de bedrijfswereld als de ethiek zich thans bevinden.

download article
100.24.122.117.