PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Taalfilosofie en linguïstiek als complementaire benaderingen van taal
Author(s): VAN LANGENDONCK, Willy
Journal: Leuvense Bijdragen - Leuven Contributions in Linguistics and Philology
Volume: 92    Issue: 1-2   Date: 2003   
Pages: 183-198
DOI: 10.2143/LB.92.1.542039

Abstract :
Review article on the publication of: W.A. de Pater & P. Swiggers. 2000. Taal en teken. Een historisch-systematische inleiding in de taalfilosofie. Wijsgerige Verkenningen 21. Leuven University Press.

download article
3.237.66.86.