PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Volkse naamgeving in Averbode en Okselaar (I)
Author(s): GEERAERTS, G.
Journal: Naamkunde
Volume: 34    Issue: 1   Date: 2002   
Pages: 5-55
DOI: 10.2143/NK.34.1.505127

Abstract :
Het doel van dit artikel is tweeledig. Met de beschrijving van de persoonsnaamgeveing in het Zuiderkempische dialect van Averbode en Okselaar wordt in de eerste plaats een bijdrage tot de anthroponymie beoogd. Bovendien bood het samenstellen van een glossarium de auteur een kans om een aantal volkse bijnamen, die gewoonlijk in een orale cultuur gedijen, schriftelijk vast te leggen.
Folkoric Name Giving in Averbode and Okselaar (I)
The aim of this article is twofold. With the description of personal naming in the Southern Campinian dialect of Averbode and Okselaar a contribution to anthroponymics is envisaged in the first place. Moreover, the making of a glossary gave the author an opportunity to write down some local bynames that flourish mostly in oral culture.

download article
34.232.62.209.