this issue
previous article in this issuenext article in this issue

Document Details :

Title: In memoriam Jef Van Gerwen
Author(s): VERSTRAETEN, Johan
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 12    Issue: 3-4   Date: september-december 2002   
Pages: 207-209
DOI: 10.2143/EPN.12.3.504154

Abstract :
‘Net zoals de kunstenaar de draad in het hout, of de gelaagdheid van de steen moet volgen in het beeld dat hij schept, zo leren ook wij dat het goede samenleven groeit uit de aandacht voor de blijvende andersheid van mensen, culturen en levende wezens. Het is niet de rechtlijnigheid van onze rede of van onze technische instrumenten die deze goedheid realiseert. Deze moeten als instrumenten in dienst staan van een meer receptieve, esthetische liefde voor de hele levende werkelijkheid’ (Jef Van Gerwen, Niet uit eigen macht, blz. 191) .

Download article


3.238.134.157.